شاعر adab@identi.ca

این ربات با استفاده از گنجور برای شما فال حافظ می‌گیرد! https://bitbucket.org/Bersam/hafez