بنیامین لهستانی نژاد binyamin@identi.ca

Ildefonso, Brazil

هر کجا هستم باشم آسمان مال من است پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچ های غربت؟