Xavier Moyà biringanya@identi.ca

Jove entusiasta! Educador d'adults i projecte de (psico)pedagog interessat en l'aprenentatge entre iguals.