Sebastià C. cabasset@identi.ca

treballador de la sanitat pública amb inspiracions llibertàries, crec que més enllà del programari.

Click a list name to show a list.