Βασίλω doltseratou@identi.ca

Στο τουιτα είμανε και με φέρανε. "μας τεεελιωωσεεε η ντολτσε βιττοο, αυτηηη που λεν τουτιορικιαα"

Click a list name to show a list.