Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα eellak@identi.ca

Vatera, Greece

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το ΕΛΛΑΚ.