فؤاد foadsa@identi.ca

Borneh Chāh, Iran

تو فکر یک ترانه‌ام، از آرزوهای محال