Adrián Chaves Fernández

Adrián Chaves Fernández at

Acabo de escoitarlle a un profesor de enxeñaría de computadores da UNED, nunha das súas clases : «[…] lenguages de alto nivel como C […]». Dende logo a «altura» das linguaxes de programación é relativa.