Adrián Chaves Fernández

Adrián Chaves Fernández at

Vendo vídeos de «Fundamentos de Sistemas Dixitais». Para aprender non sei eu, pero para combatir o insomnio isto vai de medo.