Gogon

Gogon at

Wee... baru buka identi.ca ternyata sudah pindahan ke pump.io? :O
sama pak @stwn, beda banget sama yang dulu :D

Gogon at 2013-07-12T00:53:47Z