Inštitút zamestnanosti izsk@identi.ca

Bratislava, Slovakia

Inštitút zamestnanosti je občianske združenie, mimovládna nezisková organizácia, ktorej náplňou je výskum problémov zamestnanosti.