مشید lioner@identi.ca

Tehran, Iran

Followers

 • Arcee arcee@urmf.net

  Cybertron

  Some help: https://github.com/e14n/pump.io/wiki/Who-to-follow,-most-shared,-most-liked...-(informal-stats) http://polari.us/dokuwiki/doku.php?id=gettingstartedwithpumpio

 • Mohammad reza Kamalifard itmard@identi.ca

  Borneh Chāh, Iran

  Entrepreneur :) Founder at DataSec Middle East :)

 • vahid fardi fvahid@identi.ca

  Tehran, Iran

  فریاد از آن دل بیگانه پرستی که تو داری

 • aliva aliva@identi.ca

  Borneh Chāh, Iran

  I'm the best!

 • Ali Irani airani@identi.ca

  Tehran, Iran

  میخواهم اینجا راحت تر بنویسم :) یعنی میشه؟!

 • Debora Duran dissertationservices@identi.ca

  Kirkoswald, United Kingdom

  Your Search is About to be Ended now... As Our Proficient Dissertation Writing Services UK Will End Up Worries.

 • Mehran Khajavi sinoohe@identi.ca

  Isfahan, Iran

  like gnu/linux world

 • Milad Khajavi milad@identi.ca

  Isfahan, Iran

 • Elham elig@identi.ca

 • Hossein Rayeshman rayeshman@identi.ca

  Borneh Chāh, Iran

  GNU/Linux!

 • همید hx@identi.ca

  I'm not psycho, just geek!

 • NastaraN nastaran@identi.ca

  Barrington, Australia

  ت

 • mahdi kalpase@identi.ca

  Maḩalleh-ye Nowghān, Iran

 • John Pierce blackninja@identi.ca

  Gūshdūn, Iran

  College student who enjoys programming and everything Linux

 • farid pesarkhobeee@identi.ca

  Zanjān, Iran

  i am father of zanjanlug and linuxfm :)

 • Shiva shivashah@identi.ca

  Gūshdūn, Iran

 • Vahid Maani vahit@identi.ca

  Gūshdūn, Iran

 • fzerorubigd fzerorubigd@identi.ca

  Here, Somalia

  f/zero/ru/big-d=f/0/ru/D=f0ruD من نود درصد دنتام درباره دخترمه. خوشتون نمیاد، ساب نکنید لطفا!

 • mohammad Efazati efazati@identi.ca

  Tehran, Iran

  Develop with Python, Django, Flask, PostgreSql, Mongodb use Debian and FreeBsd also Like books and movies.

 • Alireza alireza@identi.ca

  Gūshdūn, Iran

  تمام حیوانات برابرند، برخی برابرترند ...