norbux

norbux at

acabo d'instal·lar #Pumpa https://pumpa.branchable.com/install/ a #ubuntu per poder respondre ;-)
Resulta que identi.ca a la web usant firefox em dóna algun problema :-@
Espero que amb el temps puguin funcionar les dues xarxes!
Amb AndStatus ho he intentat i no compleix massa bé. També vaig provar pumpa.apk de la pàgina de clients https://github.com/e14n/pump.io/wiki/Clients