GNUstavo plugmagoya@identi.ca

historiador format en el FrontPopulisme | tècnic informàtic | debianita