Piotr Szotkowski

Piotr Szotkowski at

pamietaj, junaku młody: powstańcy to bohaterowie walczący z okupantem; rebelianci to terroryści walczący z Polskim Kontyngentem Wojskowym