Lluís Nacenta 19preguntes@identi.ca

Barcelona, Spain

Investigador en el camp de la música i l'art sonor.