Pieter Jansegers

Pieter Jansegers at

jan lawa Mewika li toki e ni : jan lawa Losi Putin li sama wile utala lon ma Ukawina. (tp)

The American President says that the Russian President Putin seems to want to fight in Ukraine. (en)

Le président américain dit que le président russe Putin semble vouloir se battre en Ukraine. (fr)

De Amerikaanse president zegt dat de Russische president Putin lijkt te willen vechten in Oekraïne. (nl)