Pieter Jansegers

Pieter Jansegers at

Voorstel aan de kinderboerderij-ecologisten ...

Gezien de zekerheid die Groen! en Ecolo hebben rond de voorberadingszekerheid en de prijsbeheersbaarheid van de elektriciteit bij het sluiten van alle Belgische kerncentrales ...

stel ik voor dat ze ons een verzekeringssysteem toezeggen gebaseerd om hun partijtoelage en partijspaarpot ...

Zodanig dat ze alvast iedereen elke verhoging van méér dan 6 euro van hun factuur kunnen vergoeden om mee te beginnen ... (Yep, ik geef hun een extra marge van 3 euro ... ik wil redelijk wezen.)

Verantwoordelijkheid is simpel als je zelf niks op het spel zet ...