KANZAKI, Masahide

KANZAKI, Masahide at

Virtuoso hosted Wikidata Instance https://lists.wikimedia.org/pipermail/wikidata/2019-September/013420.html 全件383GBのTurtleをVirtuosoにロードするのに43時間かかったのが、RAM256G(2倍)+1TのSSD×6台にするなどして9.1時間でできたと