Miguel Anxo Bouzada

Miguel Anxo Bouzada at

Xa non é o terrorismo vasco o que mata soldados españois, agora é o terrorismo sionista. Para cando unha manifestación de «líderes» ???

EVAnaRkISTO likes this.

EVAnaRkISTO shared this.