Simó Albert i Beltran

Simó Albert i Beltran at

Que dolenta és la traducció del plugin SieveRules de Roundcube
He fet els retocs més importants, però a veure si algú la pot millorar.

https://github.com/JohnDoh/Roundcube-Plugin-SieveRules-Managesieve/pull/103

Colegota shared this.