EVAnaRkISTO

#GlifosatoNO

EVAnaRkISTO at

tius, gledof likes this.

Que raro ver buenas noticias en estos temas xD

JanKusanagi @i at 2016-05-19T20:16:14Z

EVAnaRkISTO likes this.