EVAnaRkISTO

O roubo do monte (e do rural)

EVAnaRkISTO at

A Xunta, como "bo" (des)goberno burgués que é, e seguindo o neoliberalismo imperante, quere baleirar o rural para vendérllelo ás multinacionais. Galicia estaba relativamente protexida polo seu (erradamente) denostado minifundismo contra a venda do rural. É por iso que a Xunta quere concentrar terras (de montes neste caso) para facilitar esa venda. ¬¬


“Temos 15 anos para estruturar a propiedade forestal, despois xa non será posible” 


martinho likes this.

juancuyo, jcrbr0, martinho shared this.