Simó Albert i Beltran at 2014-07-06T19:40:02Z

El cim és la meitat del camí.

Colegota shared this.