Simó Albert i Beltran

Simó Albert i Beltran at

El cim és la meitat del camí.

Colegota shared this.